ഐ.എച് ആർ ഡി യുടെ ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വട്ടംകുളം -8th എൻട്രൻസ് എക്സാം റിസൾട്ട് പ്രസിദീകരിച്ചു .

മെയ് 6,7 തിയ്യതികളിൽ സ്കൂളിൽനിന്ന് മെമ്മോ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

ജനറൽ മെറിറ് അഡ്മിഷൻ മെയ് 8 നു രാവിലെ 9.30 നും

SC/ ലോക്കൽ റിസർവേഷൻ അഡ്മിഷൻ മെയ് 9 നു രാവിലെ 9.30 നും

വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് മെയ് 9 നു ഉച്ചക്ക് 1 .30 നും നടക്കും.

 

TECHNICAL HIGHER SECONDARY SCHOOL, VATTAMKULAM (IHRD) 
ENTRANCE EXAMINATION 2019 -VIII th STANDARD
             
RANK LIST - GENERAL SURE
  Date of Interview :    08/05/2019  09:30:00 a.m      
SlNo Rank RegNo NAME TOTAL MAT ENG
1 1 531 AMEEN ANSHAD M K 73 20 12
2 2 559 MRITHUL S 72 15 16
3 3 508 SRINIKESH C S 71 12 15
4 4 573 GOUTHAM P GIREESH 68 14 16
5 5 558 ADARSH K P 64 10 15
6 6 595 AADIL MOHAMMED SADIK 62 14 17
7 7 519 AJAY V V 62 8 14
8 8 518 AKSHAY KRISHNA P 60 15 9
9 9 530 MUHAMED SHAMEEM M V 57 16 12
10 10 537 GAYATHRI P V 57 11 13
11 11 544 MUHAMMED M A 56 13 9
12 12 636 SOORAJ KUMAR C 55 12 9
13 13 556 ACHUTH S NAIR 55 12 7
14 14 504 MOHAMMED RAZI 54 12 12
15 15 517 ABHINAND S CHERAYI 54 8 9
16 16 587 ADARSH NAIR 54 5 9
17 17 561 ATHUL MURALI K P 53 11 13
18 18 543 NANDHAKISHORE CHANDRAN 53 8 11
19 19 536 SREERAG A S 52 10 6
20 20 588 NAVIN T L 51 8 12
21 21 594 ANAMIKA C G 51 8 9
22 22 532 AHAMED NIHAL 50 11 9
23 23 621 ABHINAND M K 50 11 9
24 24 593 GAYATHRI GIRISH 50 10 12
25 25 633 MOHAMMED SHABAN SAIBU MANIPARAMBIL 49 11 19
26 26 572 MUHAMMED SHAHEEL K A 49 7 12
27 27 535 ARJUN KRISHNA T P 49 7 9
28 28 539 NIRANJANA M M 49 5 8
29 29 612 ADAITH RAVINDRAN P 48 9 9
30 30 601 SREEDARSH A R 48 8 11
31 31 631 PRANAV P P 48 8 8
32 32 555 MIDUSHA M M 48 7 13
33 33 591 ANIRUDH RAJ T V 48 7 11
34 34 578 NIRANJAN V S 47 4 12
35 35 640 DERVISH S S 46 10 10
36 36 590 M H MOHAMED ADHIL 46 7 8
37 37 565 ATHUL KRISHNA K P 45 7 12
38 38 514 ABIJITH C K 45 7 11
39 39 634 THEJUS KUMAR T 44 13 5
40 40 574 GAUTHAMKRISHNA A P 44 11 10
41 41 607 K P PRATHYUSH 44 7 6
42 42 577 HABEEB RAHMAN V P 44 7 5
43 43 523 MOHAMMED MUBEEN K K 43 7 9
44 44 526 ADHIRAJ U 43 6 10
45 45 533 MOHAMMED ASLAM K K 43 5 8
46 46 623 LAKSHMI KRISHNA M S 43 3 10
47 47 560 PRANAV M P 42 10 8
48 48 599 ADARSH P 42 7 8
49 49 630 AJAYDAS K P 42 7 6
50 50 527 SREEKUMAR K M 42 6 7
51 51 534 RASHAD HAMDAN T A 42 5 8
52 52 628 ARJUN KRISHNA A T 41 10 8
53 53 522 MOHAMMED ADNAN P 41 8 16
54 54 609 AMISHA R THANKAM 41 7 11
55 55 576 ANAGHA K S 41 6 9
56 56 597 HAMRAS MUHAMMED E F 41 4 10
57 57 639 AHAMMADUL KABEER M K 40 9 6
58 58 603 MUHAMMED ASLAM E B 40 8 9
59 59 575 DILJITH P 40 7 7
60 60 635 SREEHARI MENON 40 7 6
61 61 605 MIDHUN K M 40 5 8
62 62 563 MOHAMMED SHAHID K 39 11 7
63 63 541 ADITHYAN M V 39 10 6
64 64 557 DEERAJ T 39 7 12
65 65 562 ARYA NANDHA M 39 7 9
66 66 525 MOHAMMED RAYYAN K A 39 6 9
67 67 579 SHAMIL U M 39 5 6
68 68 581  MOHAMMED SAHAD 39 4 11
69 69 619 ATHUL KRISHNA E P 39 4 3
70 70 505 KARTHIK C S 38 9 5
71 71 582 ATHULKRISHNA U P 38 6 5
72 72 620 ABHINAV V N 37 7 7

 

TECHNICAL HIGHER SECONDARY SCHOOL, VATTAMKULAM (IHRD) 
ENTRANCE EXAMINATION 2019 -VIII th STANDARD
RANK LIST - SC/ST SURE LIST
  Date of Interview :    09/05/2019 09:30      
SlNo Rank RegNo NAME TOTAL MAT ENG  
1 85 624 KEERTHANA T P 35 5 2  
2 88 629 ABHIMANUE P P 34 6 7  
3 89 502 ATHUL KRISHNA M 34 5 3  
4 91 501 MANU KRISHNA M P 33 4 4  
5 98 610 SIBINRAJ N K 32 5 3  
6 108 625 DEVANANDHAN C P 29 3 4  
7 110 627 ADARSH 28 6 5  

 

 

 

 

TECHNICAL HIGHER SECONDARY SCHOOL, VATTAMKULAM (IHRD) 
ENTRANCE EXAMINATION 2019 -VIII th STANDARD
             
RANK LIST - LOCAL WAITING
  Date of Interview :    09/05/2019 01:30  
SlNo Rank RegNo NAME TOTAL MAT ENG
1 114 644 MUHAMMED SAFWAN 26 1 3
2 115 643 SHIYAS IBRAHIM T P 25 4 6
3 116 550 ANUSHU MALIKA E 25 1 7
4 119 506 ANAKHA C 24 2 7
5 120 567 ASWANIND T V 23 10 3
6 121 586 MUHAMMAD SUFAIL T S 23 7 2
7 124 511 SHAMNA JASMIN K V 18 3 3
             
             
             

 

 

TECHNICAL HIGHER SECONDARY SCHOOL, VATTAMKULAM (IHRD) 
ENTRANCE EXAMINATION 2019 -VIII th STANDARD  
                 
RANK LIST - GENERAL WAITING  
  Date of Interview :    09/05/2019 01:30          
                 
sl No Rank RegNo NAME TOTAL MAT ENG DOB Catg
1 73 513 ADHITHYAN K 37 7 5 2006/02/18 G
2 74 646 SRIYA S ANAND P P 37 6 7 2006/09/19 G
3 77 569 ANIRUDH M V 36 9 4 2006/06/14 G
4 78 512 PUNNYA K 36 7 7 2006/02/18 G
5 79 606 VIVEK M M 36 6 8 2005/11/25 G
6 81 548 ALAN KRISH E 36 4 8 2006/06/28 G
7 82 637 MUHAMMAD SHIFAN Y 36 3 10 2006/08/21 G
8 87 568 ATHULNATH V V 34 8 2 2006/08/27 G
9 90 598 ATHULYA P 34 4 7 2006/02/24 G
10 93 642 SAYAL T P 33 2 5 2006/01/30 G
11 97 613 DILSHIN V K 32 5 8 2006/06/11 G
12 104 585 MOHAMMED SANEEN T V 29 7 5 2005/09/30 G
13 106 580 ADNAN M V 29 4 5 2005/08/11 G
14 111 549 ASWIN E 28 3 7 2006/04/01 G
15 117 520 MUHAMMED SINAN K V 24 5 3 2006/11/29 G
16 118 584 MOHAMMED SHIBIL M 24 4 5 2005/10/08 G
17 122 647 MIRSAL M K 23 3 6 2006/07/21 G
18 123 542 ABDUL MAJID 20 4 5 2005/08/06 G
                 
                 

 

TECHNICAL HIGHER SECONDARY SCHOOL, VATTAMKULAM (IHRD)
ENTRANCE EXAMINATION 2019 -VIII th STANDARD  
                 
RANK LIST - LOCAL WAITING  
 
Date of Interview :
  5/9/19 1:30      
SlNo Rank RegNo NAME TOTAL MAT ENG    
1 1 644 MUHAMMED SAFWAN 26 1 3 2006/01/13 L
2 2 643 SHIYAS IBRAHIM T P 25 4 6 2005/07/15 L
3 3 550 ANUSHU MALIKA E 25 1 7 2006/02/02 L
4 4 506 ANAKHA C 24 2 7 2006/06/27 L
5 5 567 ASWANIND T V 23 10 3 2006/06/29 L
6 6 586 MUHAMMAD SUFAIL T S 23 7 2 2006/04/16 L
7 7 511 SHAMNA JASMIN K V 18 3 3 2006/01/18 L
8 8 608 NAVANEETH P S 56 8 12 2007/07/25 L
9 9 521 MUHAMAD SHIBIL 40 8 10 2005/03/01 L
10 10 638 AHIRAJ MURALI A 22 3 4 2007/07/12 L